ULN2803 history menue Leztmalig dran rumgefummelt: 07.05.06 19:29:49

Acht Bit Schrittmotoren-Leitungstreiber (invertierend, OC)

Pin-Belegung des 18-poligen DIL's ULN2803

Parameter Formelzeichen minimal maximal Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 50 V
L-Ausgang auf A IOLA - 500 mA
H-Eingangsspannung UUH 2,5 50 V
Umgebungstemperatur va 0 70 Grad Celsius